Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:47


Data i godzina wydania: 11.09.2014 - godz. 13:10
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH O/Wrocław IMGW PIB

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:47
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 14:00 dnia 11.09.2014 do godz. 13:00 dnia 12.09.2014
Obszar: Rejon hydrologiczny III (dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, śląskie)
Przebieg: Przewidywane opady deszczu będą powodowały wzrosty stanów wody w całym dorzeczu górnej i środkowej Odry. Na górnej Odrze wzrost może wynieść ok. 100 cm. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry możliwe są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych a punktowo, szczególnie w zlewniach Baryczy i Straduni, przekroczenia stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: W zlewniach nizinnych ze względu na wolniejszy spływ wód opadowych przekroczenia stanów umownych mogą wystąpić po upływie ważności wydanej Informacji.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Kinga Strońska

Wiadomość SMS:
IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBR. Z PRZEKR. STANOW OSTRZEG/2 rejon hydrologiczny iii (dolnoslaskie, opolskie, wielkopolskie, slaskie) od14:00/11.09.do13:00/12.09.2014 l