Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie pomostu widokowego na stawie Hutnik w Tułowicach Małych


Budowa infrastruktury turystycznej rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie pomostu widokowego na stawie Hutnik w Tułowicach Małych.jpeg

Operacja pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie pomostu widokowego na stawie „Hutnik” w Tułowicach Małychjest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Przedsięwzięcie 2.3.1 Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek

Nazwa operacji: Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie pomostu widokowego na stawie „Hutnik” w Tułowicach Małych

Cel operacji:  Wzrost wykorzystania potencjału turystycznego zbiorników wodnych na obszarze RLGD "Opolszczyzna" poprzez budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
i odpoczynkowej w formie pomostu widokowego na stawie "Hutnik" w Tułowicach Małych

Planowane / przewidywane wyniki operacji / efekty: Zagospodarowanie infrastrukturalne terenu przy stawie „Hutnik” w Tułowicach Małych.


Całkowita wartość operacji:  115 000

Wartość uzyskanego dofinansowania: 85 913 zł


 


PDFEkosystem Stawu Hutnik - tablica informacyjna.pdf (1,10MB)