Komunikat: Ost. hydro Gwałt. wzrosty st. wody 10.07.2023 Odra

Ważność: od godz. 14:00 dnia 10.07.2023 do godz. 22:00 dnia 10.07.2023 Na obszarach występowania prognozowanych, silnych, przelotnych opadów deszczu, szczególnie na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanu wody.

Komunikat jest ważny od 10-07-2023 13:31:00 do 10-07-2023 22:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania