XIX Konkurs Fotograficzny "Zabytkowa architektura wsi opolskiej - 2014"