Komunikat: Ost. hydro nr 75 z 23.06 - susza

W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewniach objętych ostrzeżeniem prognozowane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Komunikat jest ważny od 23-06-2023 12:28:00 do 31-12-2023 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania