Przypominamy o terminach płatności podatków

Przypominamy o terminie płatności podatków do dnia 15.03, 15.05, 15.09, 15.11:

  • podatek od osób fizycznych + osoby prawne i spółki nieposiadające osobowości prawnej (podatek leśny, nieruchomości, rolny i łączne zobowiązanie pieniężne)  - rata lub całość zapłaty,
  • podatek rolny od osobowości prawnych,
  • podatek leśny od osobowości prawnych.