Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:15


 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
Państwowy Instytut Badawczy

Oddział we Wrocławiu

Biuro Prognoz Hydrologicznych

Sekcja Hydrologii Operacyjnej w Poznaniu
ul.Dąbrowskiego 174/176, 60-594 Poznań
tel.: (061) 84-95-145
fax.: (061) 84-95-141
e-mail: proghydro.poznan@imgw.pl
www.pogodynka.pl
www.imgw.pl


INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH
 SEKCJA HYDROLOGII OPERACYJNEJ W POZNANIU
ostrzega:

Data i godzina wydania: 09.07.2014 - godz. 12:30
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: SHO w Poznaniu BPH O/Wrocław IMGW-PIB

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 16:00 dnia 09.07.2014 do godz. 09:00 dnia 10.07.2014
Obszar: Rejon hydrologiczny II (lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie, opolskie, zachodniopomorskie)
Przebieg: W godzinach popołudniowych i nocnych w rejonach występowania intensywnych opadów burzowych, a następnie opadów jednostajnych, w zlewniach dopływów górnej i środkowej Warty, szczególnie
na mniejszych rzekach, prognozuje się gwałtowne wzrosty stanów wody. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. W rejonach bardzo intensywnych opadów, możliwe osiągnięcie stanów
alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Tomasz Krukowski

Wiadomość SMS:
IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKR. ST. OSTRZ./2 rejon hydrologiczny ii od16:00/09.07.do09:00/10.07.2014 Burze. Wzrosty st. wody. Lok. st. ostrz. i alarm.


Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone
wyłącznie w formie dosłownej, z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji, tj. IMGW-PIB.

 


Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres


 


INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
Państwowy Instytut Badawczy
01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61

Oddział we Wrocławiu ul. Parkowa 30, 51-616 WROCŁAW
Sekretariat: (+48) 71-32-00-161, Dyrektor Oddziału tel.: (+48) 71-32-00-160, fax: (+48) 71-348-79-91,e-mail: Sekretariat.Wroclaw@imgw.pl
KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu nr 16 1090 1522 0000 0000 5201 9125
Regon: 000080507-00040, NIP: 525-000-88-09