Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 24.01.2023 r.