Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2023 r. w zakresie pomocy społecznej