Oświadczenie Wójta Gminy Tułowice


                                                             Tułowice, dnia 27 czerwca 2014r.

 

W związku z powzięciem informacji, iż firmy zapraszające telefonicznie na różnego rodzaju prezentacje lub spotkania powołują się na upoważnienie z Urzędu Gminy informuję, że Urząd Gminy nie udziela żadnych upoważnień do zapraszania mieszkańców na prezentacje oraz do zbierania po domach jakichkolwiek datków na bliżej nieokreślone cele.

Osoby lub firmy, które powołują się na Urząd Gminy robią to bezprawnie, najczęściej w celu wprowadzenia w błąd mieszkańców, szczególnie osób starszych, chcąc w ten sposób wzbudzić fałszywe poczucie zaufania co do uczciwości organizatora prezentacji.

Proszę pamiętać, że w ostatnim czasie na rynku działa wiele firm, które często adresują swoje działania do osób starszych, chcąc w nieuczciwy sposób uzyskać od nich cenne na rynku dane osobowe, informacje na temat ich stanu zdrowia oraz  doprowadzić do zawierania umów na różne usługi lub bezwartościowe towary za bardzo wysokie kwoty. Zawarcie takiej umowy często stanowi duże obciążenie na wiele miesięcy z czego zdajemy sobie sprawę dopiero wtedy, gdy musimy dokonać spłaty zaciągniętych zobowiązań

 

                                                                                Wójt Gminy Tułowice

                                                                               Wiesław Plewa