104 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę


11 listopada, jak co roku, mieszkańcy gminy wraz z władzami samorządowymi upamiętnili kolejną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez nasz kraj. W kościele parafialnym odprawiona została msza w intencji Ojczyzny, a następnie uczestnicy mszy wraz z pocztami sztandarowymi przeszli pod pomnik „Pamięci Poległych na Frontach Wojen Światowych”, gdzie w zadumie odśpiewali hymn narodowy. Po przemówieniu Burmistrza Tułowic, obchody uświetniły piękne występy dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach, a na koniec uroczystości delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem