Umowa o dofinansowanie budowy pomostu na stawie Hutnik podpisana - 12.09.2022 r.


Unia Europejska - ryby.png

Operacja pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie pomostu widokowego na stawie „Hutnik” w Tułowicach Małych”  jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.


12 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Bogusławą Krawczyk w obecności Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pana Marcina Oszańcy, podpisali umowę o dofinansowanie operacji pn. „Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie pomostu widokowego na stawie „Hutnik” w Tułowicach Małych”. Termin realizacji zaplanowano na wiosnę 2023 roku.

Kwota dofinansowania wynosi: 85 913 zł.