Piknik intergracyjny - "Profilaktyka ma moc" - 04.09.2022 r.