Problem śniętych ryb w Odrze


Śnięta ryba.jpeg


W nawiązaniu do aktualnej sytuacji w rzece Odra, związanej ze znaczącą liczbą śniętych ryb, informujemy, że zostały podjęte działania przez Wojewódzkie Inspektoraty Środowiska, które kontrolują i sprawdzają stan wody w rzece.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o powstrzymywanie się od korzystania z walorów Odry w celach wędkarskich i rekreacyjnych do czasu ustąpienia zagrożenia.