Podziękowania za wpłaty - 19.07.2022 r.


Stowarzyszenie Pomoc.png


Serdeczne podziękowania składamy  wszystkim tym, którzy dokonali wpłaty z przeznaczeniem na pomoc  pogorzelcom.

Kwota zgromadzonych środków wynosi 10.444,68 zł.


Stowarzyszenie POMOC, Kierownik OPS Tułowice, Burmistrz Tułowic