Informacja dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej - 11.07.2022 r.