Apel o pomoc dla pogorzelców


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach, zwraca się z apelem o udzielenie pomocy czterem rodzinom poszkodowanym w wyniku pożaru, który miał miejsce dnia 3 lipca 2022 r., w budynku Tułowicach przy ulicy 1 Maja 1.

Pożar strawił dorobek całego życia rodzin. W jednej chwili rodziny zostały pozbawione dachu nad głową, jak również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku.
Dlatego gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwości, o udzielenie pomocy poszkodowanym w formie finansowej.

Pomoc finansową dla poszkodowanych prosimy kierować na konto:

Stowarzyszenia POMOC, które działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach ul. Porcelanowa 8, 49-130 Tułowice tel. 774600673

Nr konta: 10 1160 2202 0000 0005 2163 7427

Z dopiskiem „Pomoc pogorzelcom”


Pracownicy socjalny telefon: 774600671

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej telefon: 774600673.

Nie bądźmy obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem.

Bardzo liczymy na Państwa ofiarność i hojność.