Szkolenie strażaków z terenu gminy Tułowice


10 czerwca w Ligocie Tułowickiej odbyło się wspólne szkolenie OSP Tułowice i OSP Goszczowice z udziałem JRG 3 Niemodlin. Dotyczyło ono działań z zakresu ratownictwa technicznego, a w szczególności:

- bezpieczeństwa działań ratowniczych,

- budowy pojazdów osobowych i systemów bezpieczeństwa,

- technik wykonywania dostępu do osób znajdujących się w pojeździe.

Serdecznie dziękujemy kapitanowi Jakubowi Pleśniakowi oraz strażakom z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Niemodlinie za przeprowadzone szkolenie. Zdobyta wiedza, a także praktyka na pewno przyczynią się do podniesienia skuteczności działań naszych strażaków ochotników.