Adresy i telefony placówek lecznictwa odwykowego - województwo opolskie