Pismo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie stypendiów pomostowych z dnia 05.05.2022 r.