II miejsce w XXIX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK