Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 2022 – umowa o dofinansowanie podpisana


Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 2022.png


8 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski podpisał umowę o dofinansowanie trzech zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. W tym roku dofinansowanie otrzymały sołectwa Ligota Tułowicka, Skarbiszowice i Szydłów. W ramach realizacji zadań w Ligocie Tułowickiej powstanie mini boisko do koszykówki,
w Skarbiszowicach przy Stawie Ogrodowym powstanie rabata z nasadzeniem roślin ozdobnych
i wykonany zostanie stół z ławkami, zaś w Szydłowie zakupione zostaną ławostoły, pod wiatę na „Starym boisku”. Każde z zadań otrzymało dofinansowanie w wysokości 5 tysięcy złotych.  

W trakcie uroczystości Wicemarszałkowie Województwa Opolskiego Pani Zuzanna Donath – Kasiura i Pan Zbigniew Kubalańca przekazali na ręce Pani Sołtys Agnieszki Zawadzkiej listy gratulacyjne i podziękowania dla pozostałych sołtysów z terenu naszej gminy, na których terenie w tym roku będą realizowane dofinansowane zadania.


1649412678918.jpeg 1649412678931.jpeg 1649412678937.jpeg DSC_1081.jpeg DSC_1083.jpeg
DSC_1087.jpeg