Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego - aktualizacja z dnia 17.02.2022 r.