Powiat Opolski dokończy drogę i chodnik w Goszczowicach


Goszczowice - remont drogi i chodnika.jpeg


16 lutego zatwierdzono listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022.

Powiat Opolski pozyskał 290 504,06 zł czyli 50 % wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1522 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Goszczowice – etap II.

W pierwszym etapie powiat wykonał chodnik od nowo powstałej stacji kolejowej, aż do świetlicy wiejskiej, przebudowana została również nawierzchnia drogi wzdłuż chodnika. W ramach drugiego etapu wykonany zostanie chodnik od miejsca gdzie kończy się istniejący chodnik powyżej kościoła, aż do cmentarza. Przebudowana zostanie również nawierzchnia jezdni, wraz z przejściami dla pieszych, przy cmentarzu powstanie 7 miejsc parkingowych.

Jest to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Goszczowic, dzięki wykonaniu chodnika wraz z przebudową nawierzchni jezdni będą mogli bezpiecznie poruszać się przez całą miejscowość wzdłuż głównej drogi powiatowej.

O budowę tej drogi od kilku lat starał się Burmistrz Tułowic Andrzej Wesołowski. „Ta inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo górnej części Goszczowic” - mówi Burmistrz Tułowic.

Poniżej zamieszczamy link do strony Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie znajdują się wyniki naborów oraz samą listę zadań rekomendowanych do dofinansowania.


https://www.gov.pl/web/uw-opolski/lista-zadan-rekomendowanych-do-dofinansowania-2022---drogi