Uwaga - Ważne! Mieszkańcy Gminy Tułowice - termin do 30 czerwca 2022 r.


Uwaga mieszkańcy Gminy Tułowice - termin do 30 czerwca 2022 r.jpeg


www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow


  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.