Tułowicki OPS w kampanii: „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć"


Kampania 16 dni akcji przemocy ze względu na płeć.jpeg


Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach w dniach 25 listopada 2021 r. – 10 grudnia 2021 r. bierze udział w Kampanii ,,16 dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć’’. Okres jej trwania jest nieprzypadkowy, ponieważ 25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

OPS apeluje: „Przemoc nie jest sprawą prywatną, dlatego też w przypadku kiedy Ty lub ktoś z twoich bliskich potrzebuje pomocy, nie bój się zgłosić do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach”.

Pod adresem: http://opstulowice.pl/  (zakładka sytuacje kryzysowe) opublikowany jest materiał zawierający adresy, telefony, godziny udzielania porad.

30.11.2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00

odbędzie się dyżur poradniczy ,,Od Świadomości do Odpowiedzialności”. Prowadzącymi dyżur będą specjaliści z zakresu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach: Danuta Wesołowska - specjalista pracy socjalnej, Lucyna Ostrowska - specjalista pracy socjalnej, Katarzyna Mrowiec -Wierzbińska -pracownik socjalny.

Tel. 774600671


08.12.2021 r. w godzinach 15:00 – 16:00

odbędzie się dyżur poradniczy ,,Od Świadomości do Odpowiedzialności”. Prowadzącymi dyżur będą specjaliści z zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Ewa Ziubrzycka-Bień – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Tułowice oraz Lucyna Ostrowska - Konsultant ds. Uzależnień Punktu Konsultacyjnego w Tułowicach.

Tel. 774600673


Strona internetowa kampanii: http://kampania16dni.pl/