Obowiązek złożenia przez właścicieli i zarządców budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw


Obowiązek składania deklaracji.png


Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu jest zobowiązany do złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy, dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

PDFFormularz A - budynki i lokale mieszkalne.pdf (234,57KB)

PDFFormularz B - budynki i lokale niemieszkalne.pdf (259,42KB)


Deklarację można złożyć:

1. W formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB https://zone.gunb.gov.pl.

2. W formie papierowej, składając wypełniony dokument do Urzędu Miejskiego w Tułowicach,
ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice.


PNGUlotka1.png (730,44KB)

PNGUlotka2.png (944,03KB)