4 465 000 zł dla Gminy Tułowice z Rządowego Funduszu Polski Ład


Gmina Tułowice - Polski Ład.jpeg


Gmina Tułowice w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymała 4 465 000 zł na projekt pn. „Przebudowa ulic Przedszkolnej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z przyległościami oraz budową parkingu przy Publicznym Przedszkolu i dworcu PKP”, który będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Szacowana wartość zadania to 4 700 000 zł.

W ramach naboru Gmina Tułowice złożyła 3 wnioski, oprócz powyższego, który otrzymał dofinansowanie wnioskowaliśmy również o: „Przebudowę 7 ulic w miejscowości Szydłów wraz z kanalizacją deszczową i fragmentem kanalizacji sanitarnej oraz budowa 2 zbiorników retencyjnych” i „Rewitalizację centrum Tułowic – nadanie wielofunkcyjnego, reprezentacyjnego charakteru centralnym terenom w związku z niedawnym otrzymaniem praw miejskich” – niestety na powyższe zadania gmina nie uzyskała dofinansowania.

Jednakże przypominamy, iż z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Tułowice otrzymała 1 400 000 zł z czego 900 000 zł zostało przeznaczone na „Budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej na części ul. Porcelitowej w Tułowicach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Kolejowej w Szydłowie” – zadanie to jest w trakcie realizacji.

Poniżej zamieszczamy link do listy wszystkich samorządów, które uzyskały wsparcie w I naborze.

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21545