XXII rocznica nadania publicznej szkole podstawowej imienia Jana Pawła II połączona z dniem edukacji narodowej - 14 października 2021 r.