Dzień Edukacji Narodowej w naszych jednostkach oświatowych 2021


            Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Tułowic, Pan Andrzej Wesołowski, oraz Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Księski, odwiedzili Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II oraz Publiczne Przedszkole, gdzie na ręce dyrektorek oraz wszystkich pracowników zaangażowanych w edukację złożyli podziękowania za trud wychowania dzieci i młodzieży. Wyróżnionym zaś pracownikom naszych placówek oświatowych wręczyli Nagrody Burmistrza.