Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze"


PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

Informujemy, że na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Gminą Tułowice w Urzędzie Miejskim w Tułowicach uruchomiony został punkt konsultacyjno-informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE czynny:

Poniedziałek: 12:00–17:00

Piątek: 8:00–13:00

Punkt obsługiwany będzie przez Panią Katarzynę Kaim, nr telefonu: 77 460 01 43 wewn. 31, e-mail: k.kaim@tulowice.pl

Konsultacje będą prowadzone w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Tułowicach,  ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 W punkcie konsultacyjno-informacyjnym możliwe będzie:

- uzyskanie informacji o Programie przez osoby zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie,

- pobranie materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie,

- uzyskanie pomocy w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie,

- złożenie wniosku o dofinansowanie, które następnie przekazywane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw) w Opolu,

- uzyskanie pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Szczegółowe informacje na temat Programu „CZYSTE POWIETRZE” dostępne są:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/, https://portal.wfosigw.opole.pl/ oraz na https://bip.tulowice.pl/696/strona-glowna-bip.html w zakładce:MENU PRZEDMIOTOWE/PROGRAMY, STRATEGIE I PLANY ROZWOJU/CZYSTE POWIETRZE.


Link do informacji o programie "CZYSTE POWIETRZE"