Realizacja projektu „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom” rozpoczęta


W Sali widowiskowej rozpoczęła się realizacja projektu „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16.0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych.

W ramach realizacji projektu prowadzone są zajęcia terapeutyczno – oddechowe prowadzone przez Panów Andrzeja Skibę oraz Dariusza Różańskiego. W zajęciach bierze udział 15 osobowa grupa seniorów z terenu naszej gminy.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z pierwszych zajęć.


20210917_120646.jpeg 20210917_120651.jpeg 20210917_120656.jpeg DSC_0499.jpeg DSC_0504.jpeg
DSC_0505.jpeg DSC_0506.jpeg img-20210917-wa0008.jpeg img-20210917-wa0012.jpeg img-20210917-wa0009.jpeg