Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej


Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej AO ma być dokumentem tworzonym przy współudziale nas wszystkich -  mieszkańców aglomeracji, stąd niezwykle ważnym jest wspólne zaangażowanie oraz zebranie danych, zapoznanie się z doświadczeniami oraz potrzebami związanymi z przemieszczaniem się.

W celach promocyjno – informacyjnych Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska stworzyło stronę na Facebook’u – Mobilnao – Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska (nazwa profilu: @mobilnAO). Będzie ona głównym źródłem informacji na temat etapów prac nad dokumentem. Aktualnie promujemy wypełnienie ankiety (termin wypełnienia mija 16.09.2021 r.), która ma pokazać potrzeby mieszkańców związane z mobilnością. Bezpośredni link do ankiety: https://forms.gle/ssEX1BfQLswBkyKW6

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej szeroko pojętego transportu na terenie Aglomeracji Opolskiej, której członkiem jest Gmina Tułowice.