Turniej piłkarski w ramach programu profilaktycznego „Profilaktyka ma moc!” - 28.08.2021 r.