Turniej piłkarski w ramach programu profilaktycznego „Profilaktyka ma moc!”


W dniu 28 sierpnia 2021 r. na kompleksie boisk w Tułowicach odbył się turniej piłkarski w ramach programu profilaktycznego „Profilaktyka ma moc!”

Wzięły w nim udział 4 drużyny, które rozegrały w sumie 6 meczy na zasadzie: każdy z każdym. Ponieważ głównym celem turnieju, było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania casu wolnego,
do rozwijania sportowych pasji, do przestrzegania zasad fair-play oraz do wspólnego spędzania czasu w gronie rówieśników i rodziny, to wszyscy uczestnicy byli zwycięzcami! Każdy otrzymał ufundowane przez Burmistrza Tułowic medale, statuetki oraz drobne upominki profilaktyczne.