Pismo Ministra Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.07.2021 r.