Od 23 czerwca Rachmistrzowie rozpoczynają wywiady bezpośrednie


Od 23 czerwca Rachmistrzowie rozpoczynają wywiady bezpośrednie.png


Pamiętasz, że udzial w spisie jest obowiazkowy.png


Identyfikator - ma go każdy Rachmistrz.png