Umowa o dofinansowanie przebudowy ul. Pocztowej podpisana - 17.05.2021 r.


Umowa o dofinansowanie przebudowy ul. Pocztowej podpisana - 17.05.2021 r.jpeg


17 maja br. w Brzegu, Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej, ul. Pocztowej w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 405”.

70% zadania zostanie sfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania wynosi 426 677,69 zł


2021-05-17_1621254167110.jpeg 2021-05-17_1621254167111.jpeg