Przebudowa drogi gminnej, ulicy Szkolnej w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką 405