Program "Komputer dla Homera 2010"

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że od dnia 08 sierpnia 2011 roku do dnia 29 sierpnia 2011 roku przyjmuje wnioski w ramach programu „Komputer dla Homera 2010”.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Oddziału PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz druki wniosków można uzyskać w  Oddziale Opolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w Opolu przy ul. Bronisława Koraszewskiego 8-16, w godzinach od 7.00 do 15.00 (telefon nr: 0/77 887 20 25 lub 0/77 887 20 00 oraz na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl   (zakładka: Programy i zadania PFRON).

Jednocześnie Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu „Komputer dla Homera 2010” jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011r.

W celu dotarcia do jak największej liczby adresatów programu prosimy o zamieszczenie informacji o programie na tablicach informacyjnych Państwa Urzędów i rozpowszechnienie programu wśród osób niepełnosprawnych zamieszkujących miasto  i gminę. Z góry dziękujemy!

 

 

Z poważaniem

                                                                       Z upoważnienia Prezesa Zarządu

                                                                       Kierownik Działu Realizacji Pomocy Publicznej

Sylwia Lewandowska