Mechanizm udzielania pożyczek ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mienia zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa