Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15.04.2021 r.