Badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Diagnozy społecznej - współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym - 31.03.2021 r.


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  do 23 kwietnia 2021 roku, na terenie Gminy Tułowice są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Diagnozy społecznej -współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.
https://www.webankieta.pl/ankieta/553508/001-ankieta-dla-mieszkancow-gminy-diagnoza-i-strategia-2020.html