Nabór wniosków "Działaj Lokalnie" od 06.04.2021 do 07.05.2021 r.


6 kwietnia 2021 roku rusza nowa edycja programu "Działaj lokalnie" w Borach Niemodlińskich, realizowanego wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, w ramach środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, a także grup nieformalnych (np. Rada Sołecka, Grupy Odnowy wsi), działających w co najmniej jednej z 8 gmin Borów Niemodlińskich, tj. Biała, Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki i Tułowice. W ramach projektów będę mogły być realizowane działania służące zaangażowaniu lokalnych społeczności wokół wspólnego dobra. Zakres projektów może być różnorodny, od remontu przydrożnej kapliczki czy doposażenia miejsca spotkań poprzez organizację pomocy sąsiedzkiej w czasie pandemii po zajęcia edukacyjne.

W bieżącej edycji pula przeznaczona na granty to 55 000,00 zł. Dodatkowo ogłaszamy nabór na ścieżkę tematyczną „Działaj lokalnie i ekologicznie”, z pulą 9 000 zł (3 x 3000 zł). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2021 r. Okres realizacji projektów to czerwiec-grudzień 2021 roku, pamiętając, że zamierzone działania muszą trwać minimum 3 a maksymalnie 6 miesięcy. Maksymalna wysokość grantu to 6 000 zł. Wnioski można składać tylko i wyłącznie poprzez generator wniosków, dostępny pod adresem www.system.dzialajlokalnie.pl

Generator będzie otwarty przez cały okres trwania naboru, od 6.04.2021 r. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków. Więcej informacji na stronie: www.boryniemodlinskie.pl w zakładce „Granty do 6 tyś. zł”.