Strategia Rozwoju Gminy Tułowice na lata 2022-2030 - ankieta


Gmina Tułowice rozpoczęła prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju do roku 2030. Ich elementem jest badanie ankietowe, które pozwoli poznać problemy, potrzeby i oczekiwania naszych mieszkańców. Wszystkie odpowiedzi zostaną przeanalizowane, a wnioski wykorzystane w procesie wyznaczania celów i zadań na najbliższe lata. Ankieta dostępna jest pod linkiem:

https://strategiatulowice.webankieta.pl/

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. W żaden sposób indywidulane odpowiedzi nie będą publicznie udostępniane.

Badanie potrwa do 15.04 włącznie. Z góry bardzo Państwu dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Większość stanowią pytania zamknięte, więc całość nie powinna zająć Państwu więcej niż 10-15 minut. Wierzymy, że pytania ankiety okażą się dla Państwa interesujące.