Zawiadomenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.03.2021 r.