Rozbudowa infrastruktury sołeckiej - altany w Tułowicach Małych


Marszałkowska inicjatywa społeczna.png

„Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego”


Zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury sołeckiej – altany” w Tułowicach Małych jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Celem zadania jest rozbudowa infrastruktury sołeckiej poprzez budowę altany służącej integracji mieszkańców miejscowości. W ramach zadania postawiono bliźniaczą altanę obok już znajdującej się na terenie przy świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy we własnym zakresie ułożyli kostkę brukową pod altaną oraz przed nią, a także dokonali nasadzeń roślin ozdobnych.

Koszty kwalifikowalne zadania – 17 380,44 zł

Kwota dofinansowania – 5 000,00 zł