Zielony zakątek - zagospodarowanie zielenią stawu w Goszczowicach


Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - 3 banery.png

„Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego”


Zadanie pn. „Zielony zakątek – zagospodarowanie zielenią stawu w Goszczowicach” jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Celem zadania jest zagospodarowanie zielenią stawu w Goszczowicach by stał się miejscem wypoczynku mieszkańców oraz wizytówką całej miejscowości. W ramach zadania wykonano 2 klomby z nasadzonymi roślinami, natomiast mieszkańcy sołectwa we własnym zakresie odnowili ławki i wykonali kosz na śmieci.

Koszty kwalifikowalne zadania – 5 920,00 zł
Kwota dofinansowania – 4 920,00 zł