Termomodernizacja dworca PKP w Tułowicach - umowa z wykonawcą podpisana


Unia Europejska - logotypy.png


5 października  Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski podpisał umowę z wykonawcą zadania ujętego w projekcie pn.: „ Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej, dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie muzeum ceramiki tułowickiej z zapleczem biurowym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”. Kwota dofinansowania wynosi 355 442,27 zł, zaś poziom dofinansowania to 79%. W wyniku przeprowadzonego postępowania z zakresu prawa zamówień publicznych do realizacji zadania wybrana została firma „Zbigniew Dwornicki Usługi Budowlane” z siedzibą w Radostyni.

W ramach realizacji projektu przewidziano głęboką termomodernizację budynku w zakres, której wchodzą: modernizacja systemu grzewczego poprzez zamontowanie pompy ciepła, wymiana wewnętrznej instalacji c.o., ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, termorenowacja starych okien, wymiana / odtworzenie starych drzwi zewnętrznych, wymiana / odtworzenie starych okien, termorenowacja starych drzwi zewnętrznych oraz ocieplenie podłogi na gruncie. W ramach projektu modernizacji ulegnie również oświetlenie na bardziej energooszczędne. Oprócz prac termomodernizacyjnych dodatkowo zostaną wykonane ogólne prace remontowe budynku dworca PKP w Tułowicach. Termin realizacji zaplanowano do czerwca przyszłego roku.


DSC_1614.jpeg DSC_1619.jpeg