Komunikat dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach z dnia 07.10.2020 r.


W związku z objęciem uczniów nadzorem epidemicznym, informuję iż od 08.10.2020 do 15.10.2020 szkoła przechodzi na nauczanie zdalne, które odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi procedurami - Wariant C. Procedury zostały do Rodziców wysłane poprzez wiadomość na e-dzienniku.

Dodatkowo informuję, że do 15.10.2020 możliwy jest kontakt wyłącznie pod nr telefonu 728 976 874 lub email


Z poważaniem
Justyna Paszkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach